Haiwan Yang Haram Dimakan Oleh Orang Islam Dan Wajib Anda Tahu.

Posted on

Dalam QS An-Nahl: 114

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni’mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah“.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh untuk memakan makanan yang halal dari yang Allah telah berikan. Selain itu, bentuk kehalalan makanan ini adalah rezeki dan manusia patut untuk mensyukurinya.

Dalam QS Al Baqarah : 168

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan makanan yang halal yang ada di muka bumi sedangkan langkah-langkah syaitan selalu mengarahkan manusia untuk mencari yang haram dan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat.

Dalam QS Al Maidah: 87-88

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Makanan yang halal adalah bentuk rezeki dari Alah dan tentunya sebahagian dari ketaqwaan terhadap aturan Allah ketika memilihnya sesuai dengan aturan islam. Bagaimanapun makanan adalah sumber energi dan kehidupan untuk manusia. Jika manusia tidak taat kepada Allah untuk memakannya, maka tentunya kesan kemudaratan itu akan dirasakan sendiri oleh manusia.

Ciri-Ciri Binatang Yang Diharamkan Islam Untuk Dimakan

Makanan dan haiwan yang dilarang oleh Islam dibincangkan dalam al-Qur’an dan juga ijtihad oleh para ulama. Peraturan Islam dalam Al-Qur’an, mengandungi ciri-ciri binatang yang tidak boleh dimakan atau yang dilarang. Tentunya tanpa panduan langsung dari Allah, manusia akan merasa sukar untuk mengetahuinya.